Pre prihlásenie zadajte vaše mobilné číslo Telekom. Na zadané číslo vám bude zaslaný overovací SMS kód.
Pristupujte na stránku m.telekom.sk bez prihlásenia! Pripojte sa cez mobilnú sieť Telekom a budete automaticky prihlásený s číslom vo vašom telefóne. Prístup na stránky m.telekom.sk je bezplatný.